Het is tijd om mij uit te spreken over de werking van homeopathie en de covid-injectie. In de volksmond ook wel vaccinatie of corona prik genoemd.
Er is ontzettend veel discussie gaande over de inhoud van deze injectie. Ik ben geen chemicus en weet derhalve niet wat de daadwerkelijke inhoud van deze injecties bevat.
Aangezien pas februari 2021 deze injecties zijn gegeven, is er sprake van een heel kort tijdsbestek waarop ik mijn persoonlijke bevindingen kan doen die betrekking hebben op homeopathie en de mensen die deze injectie gehad hebben.
En dat ervaar ik als enorm lastig om hierover uitspraken te doen. Tegelijk is het ook niet eerlijk wanneer ik hier geen uitspraken over doe, aangezien ik weldegelijk in de praktijk ervaringen heb die niet positief zijn. Reden voor mij om via dit blog inzicht te geven in mijn bevindingen.

Een homeopatisch middel werkt op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Daarnaast geeft het zicht in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en ontstaat er meer bewustzijn. Dat is de basis waarvandaan ik vertrek tijdens een consult. Ieder mens is uniek, waardoor ook ieder mens een andere vraag heeft. Mijn taak is een stuk begeleiding geven in de vraag die gesteld wordt, vanuit de kennis die ik via hoofd, hart en handen heb opgedaan.
Wanneer ik vanuit deze gedachte terugkijk op de afgelopen 5 maanden, dan ervaar ik dat een aantal homeopatische middelen bij een persoon die de covid-injectie heeft gehad, niet meer werken.
Dit vraagt iets meer uitleg dan zoals ik het nu schrijf.
Binnen de homeopathie zijn middelen gemaakt van mineralen, planten, dieren of menselijke ziektes. Een middel is gemaakt door een stoffelijk bestanddeel zo ver te verdunnen dat het microscopisch niet meer zichtbaar is. Dan treedt er pas werking op, die men homeopathie noemt. De kracht die ontstaat is niet meer met het blote oog zichtbaar. De kracht die ontstaat is de essentie achter het mineraal, de plant, het dier of de menselijke ziekte.
Deze kracht is waarop ik mijn werk baseer.
Een aantal middelen zijn bekend als ondersteuning in het proces om erfelijke stukken (voorgeboortelijke stukken) aan te gaan, te herkennen en op te heffen of accepteren. Opvallend is dat deze middelen geen enkele uitwerking hebben bij mensen na een covid injectie.
Andere middelen werken vooral als het organisme (het fysieke lichaam) niet meer goed meewerkt. Denk hierbij aan extreme vermoeidheid, allergische klachten enz.
Opvallend is dat deze laatste groep middelen, van toepassing is voor mensen na de covid-injectie. Mensen die ik daarvoor in behandeling had en vanuit mijn visie een krachtige gesteldheid hadden, die vallen enorm terug. Waarbij dus de middelen nodig zijn die iets zeggen over deze lage vitaliteit. Daarnaast is de dosering die ik geef laag. Te hoge dosering kan het lichaam blijkbaar niet verwerken. Toeval? De eerste keer wellicht, maar na 10 keer dit beeld te zien, mag ik als professional ook mijn kracht gebruiken en verbanden leggen.
Daar komt bij dat mensen die niet deze injectie genomen hebben, middelen nodig hebben die juiste een hoge dosering hebben. Ik zie dus letterlijk een splitsing ontstaan in mijn behandelingen.
Het is binnen de homeopathie bekend dat mensen na een “gewone” vaccinatie klachten krijgen. Tot nu toe waren deze klachten altijd vanuit het principe van ontstoren, op te ruimen. Ik ervaar dat bij deze huidige injectie dit niet zo werkt. Dit baart mij zorgen.

Homeopathie werkt bij ieder mens, alleen de vraag hoe krachtig ik kan helpen, is afhankelijk van jouw eigen fysieke systeem en je verbinding met de niet zichtbare wereld, die wel heel voelbaar is. Jouw persoonlijke vraag om tot de bodem te gaan om jouw eigen kennis boven te halen, jouw eigen gevoel te willen kennen en herkennen, jouw eigen hartekracht willen uitdrukken, deze innerlijke wens maakt dat je na een covid-injectie nog baat kunt hebben bij homeopathie.
Een snelle fix van problemen, dat gaat het niet meer worden. Hoeveel pijn me dat ook doet om dat zwart op wit neer te zetten.

De tijd waarin we zijn aangekomen, vraagt om bewustzijn. Vraagt om een andere visie, vraagt om zelf nadenken en zelf onderzoeken. Uiteraard heb ik mijn bevindingen gedeeld met collega’s. Ook zij bevestigen mijn gedachtes en ervaren hetzelfde.
Daar komt bij dat naast mijn vermogen om een best passend homeopatisch middel te vinden voor een persoon, ook ik gebruik maak van mijn gevoel. Mijn gevoel geeft mij ingevingen waardoor ik in de juiste richting het homeopatische middel kan vinden. Mijn lichaam reageert op mijn gevoel en daardoor word ik bevestigd in de keuzes die ik maak. Homeopathie is direct zichtbaar bij mensen die het juiste middel krijgen. Om dit te kunnen zien en ervaren, wordt van mij gevraagd zuiver te zijn. Dat is mijn hoogste doel en intentie, waarbij ik uiteraard ook mijn uitdagingen heb in dit specifieke doel.

Mocht je gebruik willen maken van mijn kennis op dit gebeid, dan helpt dit blog je hopelijk om een eerlijke verwachting te hebben van het consult.