ellaster.nl

Er zijn verschillende manier om naar de wereld te kijken. Sommige zaken worden als schokkend ervaren. Toch is voor mij dat wel een reden geweest om niet mijn ogen te sluiten, maar juist mij te verdiepen in de andere kijk. Dat dit soms enorm ver gaat en heel heftig is, zelfs ondenkbaar, is voor mij geen reden om aan te nemen dat dit daarom niet kan. Te veel mensen schrijven hierover en waar rook is, is vuur.
Ben je nieuw in dit onderwerp, dan raad ik je aan om deze tekst te lezen. Alle begrippen worden hier uitgelegd en daarmee kun je weer je eigen beeld vormen. Niet schuwen wat er speelt. Maar ook niet verzuipen in de heftigheid die je leest. Compenseer het altijd met iets liefdevols leven daar ( check een ander nieuws bericht. Hier de link.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 februari 2021

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *