Homeopathie is hard werken aan jezelf. Je kunt met homeopathie een heleboel klachten aanpakken. Je kunt klachtenvrij worden, maar dat gaat niet van de één op andere dag. Om te beginnen is het goed om te weten dat het lichaam pijn aangeeft als een grens. Wanneer je klachten krijgt, heb je je grens bereikt. In theorie zou je dan even stil moeten staan, luisteren naar jezelf, de angel eruit halen, waardoor je klachten vanzelf weg gaan. In de praktijk blijkt dit lastig.

Ik ga uit van het 4 ledig mensbeeld. Dat houdt in dat je een fysiek lichaam hebt. Zoals wij dat allemaal kennen. Dat lichaam zie je, kun je aanraken, soms ruiken of horen. Naast dit fysieke lichaam hebben we nog 3 lichaamsdelen die we met het blote fysieke oog, oor, neus, of tast niet zien, horen, ruiken of voelen. Het tweede lichaam om te omschrijven wordt het ether lichaam genoemd. Soms ook levenslichaam. Dit lichaam zorgt voor de groei en bloei. Je kunt het vergelijken met de plantenwereld. Planten groeien en bloeien en kunnen hooguit op een te donkere of te lichte plaats, niet verder bloeien, of juist te ver. Het levenslichaam zorgt voor de stroming in je lijf. Denk aan je bloedstroom bijvoorbeeld. Zonder levenslichaam, geen leven. Als derde voegen we het astrale lichaam toe. Vergelijkbaar met de dierenwereld. Dit lichaam bevat al je emoties en driften. Je antipathieën en sympathieën. Denk hierbij aan verliefdheid of verdriet, woede of ergernis. En als laatste en vierde lichaam hebben wij een IK. Dit lichaam stuurt de andere 3 aan. Als mens zijn we uniek. Wij hebben namelijk de mogelijkheid om NEE te zeggen. Wij hebben een vrije wil, waarmee we voor goed of kwaad ( of ertussenin ) kunnen kiezen. Door het IK kunnen we de andere 3 delen sturen. We zijn in staat om door de pijn van het fysieke lichaam heen te gaan. We hebben de mogelijkheid om onze sapstromen in het lichaam aan te passen en te controleren (al is dat vaak lastig). Bovendien kunnen we onze emoties controleren. We zijn in staat om beleefd te blijven, wanneer de woede in ons borrelt. Best knap eigenlijk hoe wij als mens in elkaar zitten.

Wat heeft bovenstaande met homeopathie te maken?

Wanneer je uitgaat van bovenstaande, dan is je fysieke lichaam ondergeschikt aan je levenslichaam, je astrale lichaam en je IK. Eigenlijk kun je dus door de andere 3 lichamen aan te sturen, corrigeren en/ of opvoeden van je fysieke klachten afkomen. Fysieke klachten zijn een uiting van processen die verstoord zijn. Pak je alleen het fysieke deel aan, dan laat je eigenlijk een kans liggen. Want vaak komt dezelfde klacht weer terug…… herkenbaar? Homeopathie gaat dieper. Homeopathie werkt door alle lagen heen en geeft je de mogelijkheid inzicht te krijgen in je klachten op elk gebied. En dat is hard werken! Zeg ik uit ervaring. Maar wel heel leuk als je bij fysieke klachten ineens tot de conclusie komt dat je over je grens bent gegaan en je even weer een reminder nodig hebt om je eigen doel weer op orde te brengen. Wanneer homeopathie zijn werk doet, dan heb je steeds minder vaak een middel nodig en kun je uiteindelijk zelf alles oplossen. Mooi toch?!