Ik heb de knoop doorgehakt. Vanaf 1 januari 2022 komen de consulten uit mijn praktijk niet meer in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Dat is een hele chique zin…. Die absoluut uitleg vraagt en waarbij zeker de beslissing niet in 1 nacht is genomen. De keuze om dit te doen heeft met een aantal zaken te maken. Dat er in deze tijd dingen niet meer kloppen, is natuurlijk een understatement. Zeker als ik kijk hoe de zorg of ziekte in Nederland benaderd wordt. Dat is niet mijn visie. Waarbij het devies altijd geldt: verbeter de wereld en begin bij jezelf. We leven in een tijd dat je zelf autonoom mag worden. Dat je verantwoording mag nemen voor je eigen leven en zeker over je eigen gezondheid. Wanneer een ander bepaald wat ik wel en niet mag doen, dan verlies ik mijn eigen zeggenschap. Wanneer ik dat doorvoer naar de eisen vanuit de zorgverzekeraars, dan ben ik meer en meer tijd kwijt aan regels die geen meerwaarde hebben voor mij als praktijk, als mens en als hulpverlener. Dit brengt frustratie en negatieve energie met zich mee en daar wordt niemand gelukkig van. Ik allerminst. Het zorgt voor verlaging van mijn trilling en houdt me weg bij zaken die er wel toe doen.
Mijn core business zou mogen zijn om mijzelf te verdiepen en te verrijken qua kennis en inzicht, zowel als mens, maar ook als homeopaat. Op dit moment wordt bepaald dat de bijscholing die ik doe, alleen telt als de organisatie bekend is en erkend is bij de zorgverzekeraar. Vaak gaat dit om grote onpersoonlijke organisaties. Dus wanneer ik door sparren met vriendinnen, andere beroepsgroepen een wijzer mens word, dat ik kan toepassen in de praktijk, dan telt dat niet…..
Dat voelt niet meer kloppend voor mij. De afgelopen 1,5 jaar hebben we een spoedcursus gevolgd over de zin en onzin en de misleiding die er in de wereld heerst en de informatie die ik hier heb geleerd, zal nergens door een zorgverzekeraar goedgekeurd worden…….
Ik werk iedere dag aan mijn eigen ontwikkeling, dit doe ik door de mensen en cursussen te kiezen die mij aanspreken. Hierdoor word ik een beter therapeut. Uiteindelijk bepaalt de mens tegenover mij in mijn praktijk of ik deze persoon kan helpen.

Kortom, deze situatie heeft mij uitgedaagd om een keuze te maken. Ik kies voor mijzelf. Ik ga voor mezelf staan. Ik neem het heft in eigen hand.
Daar zit ook achter dat in mijn beleving ieder mens ook verantwoording mag nemen voor zijn eigen proces. Daar zelf hulp bij mag zoeken en daar de keuze voor mag maken om daar een bedrag voor neer te leggen. Dat is een investering in jezelf! Dat ben jij waard! (en je zorgverlener ook…hihi).
Dat is wel iets wat we niet meer gewend zijn in de maatschappij. Vaak wordt er voor ons betaald door allerlei omwegen, alleen zit er altijd die maar…… aan. De maar…… is nu weg bij mij. Ik ga niet anders werken dan voorheen. Mijn passie en enthousiasme blijven gelijk. Ik ben eerder nog meer uitgerust en vol compassie, omdat de negatieve energie eraf is.
Toch zullen er altijd mensen zijn die op het vlak van de euro een probleem hebben omdat het gewoon niet haalbaar is met alle vaste lasten die er zijn. Ik ga graag met ieder in gesprek over alternatieve mogelijkheden. Zoals ik heel hard altijd roep…… mijn huis moet altijd schoongemaakt worden en mijn tuin blijft ook niet vanzelf mooi….. Dit maakt, als het goed is, voor ieder mens die bewust wil omgaan met zijn eigen gezondheid, het mogelijk om bij mij op consult te komen.

Ik ont-moet je dan graag ook volgend jaar weer in de praktijk!
Een liefdevolle groet vanuit mijn hart!

Katja