Een bewustzijnsfeest!

Het Michaëlsfeest is (in tegenstelling tot de andere feesten die we door het jaar heen vieren) geen kerkelijk feest. Dit is een feest dat je viert uit vrije wil, een feest dat echt van deze nieuwe tijd is en vanuit nieuw inzicht gevierd gaat worden.

Een feest kun je zien als een bewustzijnsmoment. Het vieren van het Michaëlsfeest gaat over het bewustzijn dat de natuur afsterft en zich terugtrekt en wij als mens de moedkracht vinden om onze drakerigheden te onderzoeken en aan te pakken en vervolgens onszelf in balans brengen. Je mag bewust worden van het deelnemen aan de kosmische strijd van dit moment.
Het feest van Michaël helpt ons met het bewust vernieuwen van de band tussen de natuur en de kosmos, waarbij het ritme van het jaar ons helpt deze 2 te combineren, met als uiteindelijke doel dat we dit bewust gaan doen.

Het feest vindt plaats in de herfst, dit is het moment dat de aarde in het jaarritme aan de inademing begint. Ritmisch vallen de bladeren van de bomen en sterft de natuur af. Alles trekt zich terug in de aarde om daar de winter af te wachten. Een slapende toestand in afwachting van het nieuwe jaar.
Wij mensen hebben een vergelijkbare taak. Wij mogen na een zomer vol uitbundigheden en Licht onszelf terugtrekken. Daarbij horen een aantal vragen die we onszelf mogen stellen na het ontvangen van het weldadige Licht en de daarbij behorende Warmte.
Welke schatten hebben wij uit de zomer meegenomen?
Welk Licht mag er in onszelf ontstoken worden?
Waar wordt ons eigen vuur door ontstoken?
Welke warmte neem ik mee?
Om deze vragen te beantwoorden is het Michaëlsfeest een begin. Dit feest is een reeks van Lichtfeesten om ons te helpen de weg te vinden in de duisternis om uiteindelijk het Kerstfeest te vieren. Om deze weg te gaan is moedkracht nodig.
Kunnen wij goede voornemens tot een goed einde brengen? Michaël helpt in dit bewuste proces.

Michaël is een aartsengel en de invloed die hij uitoefent op ons mensen heeft veel invloed op ons bewustzijn. We worden onder zijn begeleiding steeds meer wakker.
Wakker waarvoor, is de grote vraag?
Wakker voor de verbinding van het materiele met de verbinding van de geest. Zodat het denken van de hersenen weer gecombineerd wordt met het denken van het Hart. Het voelende stuk mag zijn intrede weer doen en de kennis kan daarbij ondersteunen met als doel een vrij mens te zijn en de ware liefde te ontwikkelen.
Michaël helpt om te voorkomen dat het denken verstart, zodat je vrijheid kunt ervaren en kunt leren denken met je hart. Hij helpt bij het ontwikkelen van kennis in het denkproces om daarna het in harmonie te brengen met de kosmos. Vrij zijn, maar niet verhardt. Dat is het doel.
Michaël maakt de weg vrij van buiten naar binnen en daarmee van hoofd naar hart. Zodat je als mens in gesprek kunt met de kosmos . Je bent een burger van 2 werelden; de aardse en geestelijke wereld.

Het verhaal van Joris en de Draak is een mooi voorbeeld;
De strijd in de eerste plaats is voorkomen dat de jonkvrouw (de ziel van de mens) niet in de macht van de draak komt. Dit is vergelijkbaar met alle tegenmachten die loeren op elke mogelijkheid om je van je doel af te houden. Joris komt de jonkvrouw helpen en geeft daarmee het beeld dat de mens niet alleen is en geholpen wordt. De ziel wordt geholpen. Wanneer de draak overwonnen is, wordt deze niet gedood, maar getemd. Ook hier komt het beeld naar voren dat je het kwaad niet hoeft te doden, maar dat je een evenwicht zoekt in jouw ziel tussen goed en kwaad. Om dat te herkennen, vraagt wakkerheid.

De tegenmachten zijn beide in strijd met Michaël, maar de tegenmacht is ook belangrijk, je hebt ze nodig om te kunnen ontwikkelen.
Vanuit de ontwikkeling van de aarde heeft Michaël eerst te maken met Lucifer. Lucifer is een macht die alleen de geestelijke wereld als realiteit beleeft, zonder verbinding of verantwoording voor de aarde. Hoogmoed en illusie zijn de grootste verleiding van dit wezen.
Na Lucifer is er een tweede tegenmacht bijgekomen. In de vorm van Ahriman. Deze tegenmacht verleidt de mensheid de andere kant op. Alleen de aardse wereld bestaat en de geestelijke wereld wordt ontkent. Ahriman is de macht van de materie en de verharding.
De mens leeft in het midden, tussen 2 werelden, de geestelijke en fysieke wereld. Door de tegenmacht komt de mens in beweging en daardoor ontstaat ontwikkeling. Michaël is de hulp die de mens ondersteunt in zijn ontwikkeling om zichtbaar te maken dat er 2 werelden zijn.
Aan ons mens de taak het evenwicht te bewaren, de “draken” te herkennen. Het midden bewaren tussen de beide krachten, die heel hard trekken.
Daar mag je hulp bij verwachten en herkennen. Michaël is de grootste hulpkracht in deze tijd.
Hij ondersteunt met MOED en KRACHT om je eigen draken te herkennen. Waarbij HUMOR een zeer bijzonder helpende kracht is. Geen tegenmacht is daartegen bestand.
Hartelijk lachen als je bewust afstand neemt van jezelf, dan kun je relativeren. Dit is een stap naar zelfkennis en evenwicht.

Terug naar het beeld van de natuur. Het afsterven van de natuur geeft voor sommigen een droef gevoel. Het afsterven van de natuur vraagt van ons als mens om onze innerlijke kracht naar boven te halen. Fysiek kun je dit vertalen naar ons eigen bloed. Door het ijzer in onze bloedlichaampjes, wordt het ons mogelijk gemaakt helder te denken en te handelen. IJzer geeft het vermogen tot activiteit, daden, werklust en wakkerheid.
Bij het afsterven van de natuur is het belangrijk dat je je eigen gevoel niet laat bepalen door de buitenwereld; denk daarbij aan je humeurige buren, maar ook aan je eigen angsten, schuldgevoelens, begeertes.
Geestelijk leven hangt samen met het afnemen van fysiek leven, waarbij het afsterven van de aarde betekent dat je geestelijk meer inzicht krijgt.
Wanneer dat lukt, maakt het je vrij om rustig waar te nemen en om zelf richting te kiezen.
Dit vraagt wilskracht en ijzer ondersteunt dat. Uiteraard niet te veel, dan wordt het machtswellust….

Terug bij de tegenmachten en onze eigen ontwikkeling.
Op dit moment is er veel zichtbaar van de tegenmachten. Vanuit het Luciferische is er hoogmoed, doorgeslagen idealisme, beter weten zonder werkelijk inzicht, zweverigheid of allerlei godsdienstige stromingen en sekten die de werkelijkheid uit het oog verliezen.
Daarentegen doet de Ahrimanische tegenmacht ons geloven dat alleen het zichtbare, weegbare en meetbare werkelijkheid is. Zoals in de wetenschap en techniek (en zelfs politiek) wordt toegepast. Kale cijfertjes bepalen wat er gebeurt.
Lucifer en Ahriman geven je de mogelijkheid het moreel te ontwikkelen. Zonder hen komt er geen moreel compas, dus we hebben deze tegenmacht nodig om onze moraliteit te ontwikkelen.
De opgave van de mens is de impulsen van deze tegenmachten in evenwicht te brengen. Ons Hart is daarbij de weegschaal!
“Alleen met je hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar”.

Hoe kunnen we voor onszelf dit feest waarde geven?
DE VERBINDING is de weg naar de toekomst. De verbinding in jezelf tussen Hart en hoofd, tussen denken en voelen. Maar ook tussen de aarde en de kosmos. En niet te vergeten tussen de mensen onderling. Opnemen van de Michaëlskracht gaat via de wilskracht, “waar een wil is, is een weg”.
Wonderen vallen buiten de werkelijkheid. Laten we de wonderen begrijpen en zichtbaar in onszelf maken. De kosmos begrijpen, houdt in dat we contact maken met de niet zintuiglijke wereld. Het begrijpen van verschijnselen die (nog) niet tot onze huidige zintuigelijke wereld behoren. Het waarnemen van deze geestelijke wereld kan op heel veel verschillende wijzes. Ieder heeft zijn eigen wijze.

We leven in een tijd die dood, abstract en bekrompen is geworden. We kunnen dit omdraaien met enthousiasme, dat werkt inspirerend!
En doordat de mens zijn wil met de geest doordringt, wordt hij medewerker van Michaël op aarde!
Je ziet, je voelt, je ervaart. Wanneer je er niet naar handelt is het nog ontkenning. Wanneer het een WETEN wordt, kun je met inzicht ernaar handelen en dat is het doel van het Michaëlsfeest.

Ik wens jullie een inspirerende dag, waarbij moed en humor ons mag helpen in de duistere tijden die dit jaar(getijde) met zich mee brengen.
Waarbij ik zelf onthoud; ik ben mens om te leren, ik mag mijn drakerigheden onderzoeken en er zal altijd hulp zijn!

Liefs, Katja