11-11-2020

Sint Maarten, een dag waarin we omhulling mogen ervaren en de ander mogen omhullen.
40 dagen voor Kerst, waarin we steeds meer donker buiten ervaren en het licht steeds korter aanwezig is.
Een dag waarop we mogen realiseren dat het Licht in onszelf ontstoken mag worden.
Sint Maarten is een heilige.
Heilig kun je alleen worden als je beproevingen hebt doorstaan. Als je MOED hebt getoond. Vergeet niet dat je dan ook angst hebt gekend, verdriet, onrust, schaamte, haat en teleurstelling. Al deze emoties heeft een heilige ervaren. Een heilige heeft ook de kracht gevonden om deze emoties aan te gaan. Om ze te doorstaan en niet alleen dat. Hij heeft ook deze emoties kunnen omzetten. Omzetten naar Liefde, geduld, vertrouwen, dankbaarheid. Hij heeft de kracht gevonden om Licht te laten schijnen op zijn eigen duisternis.
En die kracht heeft hij gedeeld en kun jij ook delen.
Het symbool daarvoor is de mantel. Het delen van de HELFT van je mantel.
Waarom de helft, blijft altijd de vraag.
Je kunt niet jezelf volledig weggeven. Jij mag er zijn. Jij moet voor jezelf zorgen en het overschot mag je delen, mag je weggeven. Dat is de helft. En daarna neem je de tijd om de mantel weer heel te maken alvorens je weer een helft weg kunt geven.

Is dat niet de uitdaging waar we nu allen voor staan?
In het groot, op wereldniveau. Maar ook in het klein in ieder zijn eigen huiselijke omgeving.
En zelfs nog verder in jezelf.
Waar zit mijn angst, verdriet, onrust?
En tegelijk waar zit mijn verlangen?
Waar haal ik de moedkracht vandaan om te zijn wie ik ben?
Waar haal ik het vertrouwen vandaan in de goede afloop?

Al deze vragen hoef je niet alleen te dragen.
Sint Maarten is de tijd van elkaar helpen. Je hoeft je pad niet alleen te lopen. Een luisterend oor voor elkaar en jezelf doet wonderen.
Dit is de tijd voor wonderen. Uit de chaos ontstaat het wonder.
Vertrouwen dat je geholpen wordt, soms uit onverwachte hoek.
Dankbaar zijn voor deze hulp en ervaren dat je omhuld wordt. Dat is de tijd die we nu in gaan.

Ik hoop dat je allen elkaar kunt verwarmen, elkaar kunt verrassen en lief hebben.
Dat je dit kunt geven aan een ander en….. kunt ontvangen van de ander.

Ik wens jullie een warme en liefdevolle tijd!
Katja